Project Management

Project Management en het leiding geven aan projecten door Jan Coerts.

Het toepassen van verschillende methodes en technieken om projecten succesvol tot een einde te brengen.
Type projecten:

A. Enkelvoudig Project: bijvoorbeeld software ontwikkeling waarbij software werkend wordt opgeleverd hoe de software wordt gemaakt dat kan op verschillende manieren;
-SDM of watervalmethode;
-DSDM
-Scrum
-Agile
-XP< –more–>

Ik verwijs hierbij als project manager vaak naar het artikel van James Bach, ‘The Challenge of “Good enough” Software, dit artikel las ik voor het eerst in 1999 en is sindsdien springlevend gebleven. Tot op de dag van vandaag is alles wat in het artikel staat van toepassing.

B. Meervoudig Project: aan het begin is duidelijk dat niet alles met 1 project kan worden afgedaan en dat alle sub-projecten te groot zouden worden om tot een kwalitatief beoogd doel/eindresultaat te komen;
C. Programma: een programma beoogd niet een concreet eindresultaat, maar heeft tot doel de zaak in een bepaalde richting in beweging te zetten zonder dat als direct duidelijk is wat precies het eindresultaat moet zijn. Een voorbeeld van een programma welke ik heb uit mogen voeren: Hoe breng ik de klantentevredenheid van een 7,5 naar een 8?

Referenties met bronvermelding:
INVEST. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/INVEST_%28mnemonic%29
Ishikawa Diagram Template. Bron http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram
Bruce Tuckman’s 1965 Forming Storming Norming Performing team-development model. Bron from http://www.businessballs.com/tuckmanformingstormingnormingperforming.htm
Hersey–Blanchard situational theory. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Hersey%E2%80%93Blanchard_situational_theory
Tuckman’s Teamwork Theory. Retrieved from http://www.the-happy-manager.com/teamwork-theory.html
Donald Clark (donclark@nwlink.com). Retrieved from (http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leader.html).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.