Blogging: starten en verder?

Inleiding:
Een goede blog heeft een bepaalde opbouw. Coerts Callosum heeft gekozen voor het hulpmiddel WordPress als Blog instrument. Dit instrument wordt gebruikt om berichten te posten. De WordPress samenleving kent een heleboel creatieve mensen met als resultaat verschillende stylesheets. Een stylesheet is een front-end of gebruikers interface, waar je als gebruiker naar kijkt zegmaar. De dikte van de lijnen, het aantal kolommen, het lettertype en nog meer van deze zaken die ook wel aangeduid worden met vormgeving.

Geschiedenis:
Mijn ervaringen met Web-technieken stammen uit het jaar 1992. Ik kocht toen een boek Internet Site with Linux en heb samen met mijn zwager een website in elkaar geknutseld. Die overigens nooit is gepubliceerd omdat we geen URL konden aanvragen omdat we geen bedrijf waren. En providers die dit voor je oplosten waren er toen nog amper. Het was de tijd dat je een e-mail adres bij compuserve nam . Dat deed ik ook.

Ik wil deze pagina nu toevoegen aan een inhoudsopgave, zoals ik dat zie op http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging

Verschil tussen een CMS en een weblog?

Zaken die een blogger behoort te weten

Naslagwerk(en) voor verdere ontwikkeling

WordPress functies, opties en mogelijkheden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.