Nieuwe weblog toegevoegd

Met Coerts,Punt[ www.coerts.nl ] is weer een weblog toegevoegd aan een leger van weblogs. Groningen is wat dat betreft wel een smeltkroes van weblogs aan het worden. Inzicht in dit pluriforme landsschap is er echter niet. Het zou iets kunnen zijn om eens inzichtelijk te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.