Zelfverwerkelijking

Als je een belangrijk deel van leven hebt geleefd dan komt de vraag: wat ben ik aan het doen, wat doe ik hier en waar moet ik naartoe? Om jezelf te vinden om een heb ik eens gezocht op Wikipedia naar Zelfverwerkelijking en daarin vond ik een verwijzing naar een Yogi
die ook in de nederlandse taal beschikbaar is en daarmee erg toegankelijk
Yoga Sutra’s van Patanjali

Iets om te ervaren voor je er verder onderzoek naar verricht, Ik breng het in verband met de piramide van Maslow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.