Hervormd Project Management

Project Management is toe aan een hervorming. Lees hier hoe (eng)!

Ik kreeg die behoefte toen ik de volgende vragen las die voort komen uit 3 statements die gemaakt werden door Prof. H. Mintzberg in HBR:
* If leadership is about stimulating teamwork, how are the stock options distributed in your company?
* If leadership is about taking the long view, how many of these stock options can be cashed in in the short run?
* If leadership is about building trust, if people are really a company’s “greatest assets,” how many of these assets have been shown the door in recent years? And how much trust has that engendered among those who remain?

Voor mij was dit een enorme flash back en ‘gefundenes fressen’. Leiderschap is dodelijk voor een organisatie, als het door 1 leider wordt uitgevoerd. Leiderschap is onoverwinnelijk als alle medewerkers over een nagenoeg gelijke hoeveelheid beschikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.