Samenwerking binnen MKB

Veel mensen in het MKB maken nog steeds gebruik van desktop machines die al of niet in een LAN hangen. Onderling samenwerken is veelal mogelijk als diskcapaciteit wordt gedeeld. Software uit het kamp van Micro Soft (verder met MS aangeduid) zorgt ervoor dat gegevens en mail op een centrale plek in een bepaald (MAPI) formaat worden opgeslagen. Back-ups van deze files dienen door de systeembeheerder hetzij centraal hetzij decentraal te worden gemaakt. Ook mobiele werkers met laptops kunnen elke keer als ze aan het LAN gekoppeld worden middels slimme scripts worden geback-upped.
Tot zover de clients die in een LAN samenwerken.

Er zijn ook oplossingen waarbij de software van de client verschuift naar de server. Centrale afhandeling van zaken wordt dan gemakkelijker en onderhoud goedkoper. De software is echter nog steeds onderhevig aan hoge licentiekosten. Maar hiervoor is nu een alternatief en ook de migratie er naar toe kan geruislos verlopen omdat inbedding op een hele natuurlijke wijze kan verlopen doordat de software volledig compatible is met dat uit het MS kamp. Voorbeelden van deze open source oplossingen zijn: www.zimbra.com en www.zarafa.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.