Virale marketing Justitie

Vorige maand al had Min. van Justitie een virale marketing stunt op Hyves.

Vandaag komt daar een virale actie via e-mail/filmpje overheen:
Het is de bedoeling dat de kijker aan het eind van het filmpje een naam en e-mail adres invoert en
dat de doorgestuurde zichzelf in het filmpje terugziet. Hier het voorbeeld van Jan Coerts.
Bij deze versie van het filmpje is het bijzonder goed gelukt met de gegevens van mij die op het internet
te vinden zijn, foto’s in combinatie met een naam is dus al erg krachtig, als je daarbij dan bedenkt dat
creditcardgegevens ergens ‘gevangen’ worden in combinatie met jou foto en dan is er snel een identiteit te
stelen.

Uit onderzoek in de VS is duidelijk geworden dat er vorig jaar 12 miljoen identiteiten gestolen.
Met andere woorden we moeten op zoek naar nieuwe technologie om dit probleem te lijf te gaan.

Wanneer u geinteresseerd bent in zo’n alternatief dan kunt u contact met me opnemen.
Deelname in het project begint bij Eur. 25K per deelnemer, we mikken uiteindelijk op het binnenhalen van
enkele miljoen euro’s venture capital om een institutie op te richten die we in Groningen willen positioneren en voor ogen hebben.

Groningen IT stad moet op de kaart gezet worden, uiteindelijk zullen Dio (studentenfinanciering) en RDW (rijbewijzen en kentekens)
grote klanten worden waarvoor kwart en halffabrikaten kunnen worden geproduceerd en onderhouden. Webtechnologie is
in Groningen en omstreken van een behoorlijk niveau, dat zie je maar weer aan de hulp die Warpnet uit Groningen aan de
laatste marketing campagne van Justitie heeft bijgedragen.

Steunbetuigers gezocht namens Marco Witsche

Beste steunbetuiger,

Onlangs heb je via www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl
jouw steun betuigd aan ons burgerinitiatief waarin wij pleiten voor een versnelde overgang naar
energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en
duurzame biomassa. Nog voordat het nieuwe regeerakkoord gesloten wordt,
willen wij ons partijoverstijgende voorstel op de agenda van de Tweede
Kamer brengen. Je moet immers het ijzer smeden als het heet is. We
hebben daarvoor nog 24.000 steunbetuigingen nodig. En omdat wij geen
budget hebben, willen wij je nogmaals oproepen om deze e-mail naar
zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen door te sturen. Inmiddels
hebben wij circa 16.000 steunbetuigingen, dus als elke steunbetuiger er
2 nieuwe steunbetuigers bij kan halen dan zijn wij er al. Maar meer is
nog beter natuurlijk!
Het feit dat wij als samenwerkende partijcommissies voor duurzame
ontwikkeling en energie tot een partijoverstijgend voorstel zijn gekomen
heeft achter de schermen al heel veel in beweging gebracht. Als bezorgde
leden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD zijn wij
“van binnenuit” bezig om onze politieke leiders uit hun onderlinge
loopgraven te halen door een realistisch, stimulerend en bindend
perspectief te bieden waarin Nederland uiterlijk in 2050 kan en moet
overstappen naar een volledige hernieuwbare energievoorziening. Vele
rapporten tonen aan dat dit technisch kan, het is dus vooral een kwestie
van politieke wil en moed om daarvoor de juiste maatschappelijke en
economische voorwaarden te creëren. Wij vragen hen om leiderschap te
tonen door niet alleen de crisis van vandaag te bestrijden maar ook de
crisis van morgen te voorkomen. Deze energieomslag zal veel van ons land
vergen, maar biedt ook belangrijke opbrengsten door ontkoppeling van de
olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie,
nieuwe innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu. En dat
zijn zaken die al onze partijen – van links tot rechts – nastreven.
Maar of ons partijoverstijgende initiatief ook concreet tot de door ons
bepleite koerswijziging gaat leiden, zal de komende weken en maanden
bepaald worden. De machtige lobby van de grote conventionele
energieproducenten zit natuurlijk ook niet stil en pleit voor nieuwe
kolen- en kerncentrales. Het is dus cruciaal dat wij onze politieke
leiders nog tijdens de formatie de laatste duw in de goede richting
geven. Je kunt ons daarbij helpen door deze mail naar zoveel mogelijk
mensen door te sturen.
Samen kunnen we nu echt het verschil maken. Bij voorbaat dank voor jouw
support.
Met vriendelijke groet,
Namens het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen
Marco Witschge