Samenwerking binnen MKB

Veel mensen in het MKB maken nog steeds gebruik van desktop machines die al of niet in een LAN hangen. Onderling samenwerken is veelal mogelijk als diskcapaciteit wordt gedeeld. Software uit het kamp van Micro Soft (verder met MS aangeduid) zorgt ervoor dat gegevens en mail op een centrale plek in een bepaald (MAPI) formaat worden opgeslagen. Back-ups van deze files dienen door de systeembeheerder hetzij centraal hetzij decentraal te worden gemaakt. Ook mobiele werkers met laptops kunnen elke keer als ze aan het LAN gekoppeld worden middels slimme scripts worden geback-upped.
Tot zover de clients die in een LAN samenwerken.

Er zijn ook oplossingen waarbij de software van de client verschuift naar de server. Centrale afhandeling van zaken wordt dan gemakkelijker en onderhoud goedkoper. De software is echter nog steeds onderhevig aan hoge licentiekosten. Maar hiervoor is nu een alternatief en ook de migratie er naar toe kan geruislos verlopen omdat inbedding op een hele natuurlijke wijze kan verlopen doordat de software volledig compatible is met dat uit het MS kamp. Voorbeelden van deze open source oplossingen zijn: www.zimbra.com en www.zarafa.nl.

Micro Soft niet voor MKB

In de AG van 3 maart las ik op de voorpagina dat Micro Soft maar liefst 6 vervangers van Windows XP op de markt gaat zetten.
Het artikel was duidelijk. Er valt veel te kiezen, maar niet voor het MKB, want die groep krijgt geen eigen versie, zoals nu met de Small Business Server het geval is. Ze zijn kennelijk ‘too small’.

En eigenlijk mag het MKB daar best trots op zijn, want waarom zou je nu voor je server of je desktop dure licenties kopen, als er ook Open Source software voorhanden is die minstens zo goed is en voor weinig kan worden gedownload en gebruikt onder de Open Source voorwaarden.

Linux als vervanger voor Windows (bijvoorbeeld de Ubuntu distributie) , Apache voor IIS, MySQL voor de database, OpenOffice voor tekstverwerking, powerpointing en spreadsheeting, Firefox voor de browser en Thunderbird voor de e-mail, en ga zo maar door.

Ook de meer serieuze software als een e-commerce of groupware toepassing zijn in het open source circuit minstens zo goed als in het duur betaalde licentiewereldje.

Want weet u, de dreiging voor MS van haar aandeelhouders is zo groot, dat als men niet software maakt met fouten, men geen service kan verlenen en de klanten niet aan zich kan binden, men kan dan niet met iets nieuws komen. Kortom als u voor licenties kiest kiest u voor een levenlang canon van licentiegelden voor steeds nieuwe software. Met steeds nieuwe bugs. Waar u steeds weer tijd moet besteden. Dat heeft u met Open Source minder, want bugs worden daar door de gehele community gemeld en kort daarop heeft men een verbetering. Zo niet bij MS, daar is het maar afwachten wanneer welke bug wordt opgelost. Als ze al worden opgelost, want soms wordt een bug niet geheel maa gedeeltelijk opgelost en wordt de rest doorgeschoven naar een nieuw Service Pack.

Kies daarom bewust voor Open Source en breek met de tucht van de aandelenmarkt en versterk de community of practice.

Ik kan het bedrijf www.cpa-inc.nl aanbevelen om haar stappenplan om de overstap te maken zonder daarbij in de problemen te komen als het gaat om migratie. Haar workshop de Kathedraal genoemd is zeer veelbelovend. Bel 050-3062062 en maak een afspraak voor een eerste gratis gesprek.

Tijd

Veel zo niet alles is gebonden aan tijd. Gisteren, vandaag en morgen zijn de drie stromingen waarvan er een genoeg kan zijn om een mens, een groep mensen of een organisatie volledig in haar greep te krijgen.
Tijd is voor veel mensen de achtergrond muziek van het leven. Zoals je bij supermarkten achtergrond muziek hebt bij het winkelen. Je hebt er geen erg in maar het heeft zeker invloed op je koopgedrag. Tijd is iets waar alles mee is verbonden.

Ik werd me dit bewust door een verhaal voor te lezen aan de kinderen van de olifant en de krokodil die buren zijn. Wanneer de olifant jarig is dan krijgt hij van de krokodil een wekker……hij is er erg blij mee. Maar als de wekker volledig het leven van de olifant gaat domineren en hij uiteindelijk het getik van de klok zo erg vindt dan vernietigt de olifant de klok.
Als de krokodil op het lawaai afkomt en ziet wat er is gebeurd komt deze de olifant wakker schudden en zegt dat ook het ritme van de zon en de natuur hetzelfde ritme aangeven. De zon op de achtergrond gaat onder, en de olifant wordt helder dat je de tijd niet kunt stoppen. Maar dat je van kind tot ouder wordt en dat je gedurende het verstrijken van de tijd wijzer wordt en uiteindelijk dood gaat.

Deze discussie had ik tijdens Ted Wilson’s meest recente lezing in Groningen.