Boek uit mijn boekenkast [2]

Filosofie voor Managers van A. Hoogendijk. De gebonden versie met omslag uit de reeks Business Bibliotheek.
Een boek over leiderschap, visieontwikkeling, werkmotivatie en loopbaanplanning. Het stond al een tijd in mijn boekenkast en vandaag in een gesprek met mijn oudste dochter kwam het tevoorschijn. Ze is aan het blokken voor haar Gymnasium examen. We kregen het over filosofie en wat ik daarover dan wel zoal in mijn boekenkast had staan.
Na 10 minuten struinen in de verschillende boekenkasten kwam ik met een respectabel stapeltje filosofie boeken naar beneden: Van Relativiteitstheorie door Einstein, Metafysica van Damocles,

In het woord vooraf lees ik dat filosofie een goed hulpmiddel kan zijn voor het verder ontplooien van de levenskunst.
Daarbinnen is het opvallend aldus de schrijver dat Arbeid een hoofdthema van deze levenskunst is. Bedrijfsvoering en leiderschap kunnen echter in 1 adem worden genoemd. Relaties komen niet in dit boek aan de orde. Filosofie helpt het denkproces. Gesprekken, dialogen, monologen zijn vormen waarin dat kan voorkomen, brieven, geschriften enz. kunnen helpen met het vastleggen van kennis en informatie. De praktijk van het schrijfproces beoefent de schrijver in het klooster. Meelezen is ook een functie in het resultaat van het boek, de zinnige opmerkingen zijn verwerkt in het manuscript. De wijzigingen zijn in deze tweede druk verwerkt en uitgegeven in 1992.

In de inleiding worden we getracteerd op een uitspraak van een engelse professor.
Managers hebben vaak de eigenschap om buiten hun werk een soort beschouwende structuur in hun leven te brengen […]
‘Laat bedrijven kansen voor hun mensen creeren om zich van tijd tot tijd te bezinnen.’ Prof. Warren Bennis.

 

 • leefregels en leefvormen verliezen hun kracht
 • het rationalisme het geloof in de almacht loopt ten einde
 • wetenschap wordt gepopilariseerd
 • de milieuproblematiek is een fikse confrontatie met waarden, (Noorden Duurzaam bezint zich op de relatie tussen mens en natuur, de leefbaarheid van de aarde is in het geding, dus het vooruitgangsdenken heeft een belangrijke deuk opgelopen
 • grenzen aan reguliere gezondheidszorg door grenzen aan de wetenschap
 • arbeidsethos maakt plaats voor levensplanning met autonoom gekozen normen en waarden
 • de kwaliteit van de arbeid gezien in het licht van de kwaliteit van het leven
 • werk moet nuttig zijn en zinvol
 • modern <—-> postmodern
 • folosoof Finkielkraut ‘ ondergang van het denken’ waarin hij beweert dat de cultuur en het denken in verval zijn geraakt;
 • ‘de wereld draait door’ : tja shakespeare en een popgroep worden op een lijn gesteld; Oppervlakkigheid is aan de macht; somber over de wereld van het relativisme waarin alles relatief is; iedereen is op zichzelf teruggeworpen wat betreft het samenstellen van waarden, normen en regels;
 • ‘een privatisering van zin- en waardevragen kan een gebrek aan visies betekenen, omdat niet iedereen denken leuk vindt of de benodigde vaardigheden beschikt

 


 

 • Filosofie (opvattingen, vaardigheden, ethiek, in bedrijf);
  • filosofie als zoektocht naar dwarsverbindingen en grondstructuren
  • filosofie als historische studie van grote denkers
  • filosofie die zich bezighoudt met meerdere wetenschappen (speculeren)
  • filosofie als toegepaste kritische analyse (
  • filosofie als denken ten behoeve van wijsheid (levenservaring, lichtheid, verwondering, twijfel, vooronderstellingen onderzoek)
   • filosoferen is vragen stellen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat niet, waar ben ik niet goed in? wat zou ik willen leren? waar ben ik feitelijk in terecht gekomen?
 • Arbeid
 • Arbeid en zin
 • Leiderschap
 • Denkvragen
 • Noten
  • JSC: open versus gesloten denksysteem (het scenario van bezinning …aangereikt, komt het wel eens voor dat je terug komt op je beslissing?) Bezinning is een filosofisch scenario….
  • Verantwoordelijkheidsbesef..kunnen genieten, alert op consequenties handelt men eerder toekomstbewust, kritische dialogen (blz 35);
  • Vroeger zingeving gekoppeld aan het geloof, nu verdwenen, tegenwoordig neemt de reclame dit over, overtuigingen die vanuit de reclame worden aangereikt; (interresante koppling ligt hier met het boek Invloed van Robert Cialdini, ik kon het niet lezen, het bandje werd steeds weer afgespeeld in mijn hoofd en heeft het stemmetje verwekt);
  • Reclame helpt mensen met het op orde brengen van hun prioriteiten …’Postmodernisme als uitdaging (Bulhof, Bulhof en v.d. Valk) pagina 11-13 JSC: door mij oppervlakkigheid versus diepgang genoemd.
   • Zeven standpunten van een postmoderne filosoof:
    • mensen filosoferen allang
    • mensen moeten zelf hun visie ontwikkelen
    • mensen kunnen daartoe worden uitgedaagd
    • mensen kunnen daartoe instrumenten krijgen
    • mensen kunnen met elkaar hun visies uitwisselen
    • mensen kunnen elkaar daarover kritische vragen stellen
    • mensen stellen op basis van redelijke argumenten hun visies bij
   • Dialogen starten door vragen te stellen die de ander uitdagingen vormen
   • -de intersubjectieve toets heeft niet mogen plaatsvinden
   • ‘wie zijn eigen bestaansvisie kan ontwikkelen, zal ook eerder in staat zijn de visies van anderen aan te horen zonder zich daardoor bedreigd te voelen
   • Jeanet =Moderne tijd versus Jan=Postmoderne tijd

Tot zover dit tweede boek uit mijn boekenkast besproken.
[jsc/150428]

Meer boeken die bij dit genre horen:
https://www.managementboek.nl/boek/9789077881309/wie-is-hier-nu-eigenlijk-de-baas-ben-kuiken
https://books.google.nl/books?id=Ihs9Dve6KsgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=filosofie+voor+managers+samenvatting&source=bl&ots=5PNbCGg_Qz&sig=cI_HsuHSunMz7tnRTOeU6vLBfa8&hl=nl&sa=X&ei=dcs_VYD5KovYU_DzgIAB&ved=0CCYQ6AEwATgU#v=onepage&q=filosofie%20voor%20managers%20samenvatting&f=false

Boek uit mijn boekenkast [1]

Rich Dad Poor Dad van Robert T. Kiyosaki
–ik heb het boek in het engels gelezen —

Wat de rijken hun kinderen over geld leren – wat de lage- en middenklasse niet doen!

1. Stap uit de Rat Race
Kiyosaki groeide op met een rijke pa en een arme pa. Van zijn arme pa leerde hij de les die wij allemaal in meer of mindere mate van onze ouders en onze leraren leren: ”Ga naar school, haal goede cijfers en ga op zoek naar een goede, vaste baan.”
Zijn rijke pa vond dat het meest gevaarlijke en slechte advies wat je je kind kunt geven. Volgens zijn rijke pa leidt dat advies tot de Rat Race waar je niet in wilt zitten. De Rat Race die betekent: Een goede baan vinden, een salaris verdienen, een huis met een hoge hypotheek kopen, een auto kopen, een kind krijgen, wachten op opslag en als die er komt het uitgavenpatroon verhogen door een grotere auto en een groter huis te kopen. Dit is de Rat Race waar de meeste mensen in zitten. Ze bouwen niets op en hun inkomen gaat op aan belastingen en hun hoge uitgavenpatroon. Ze zijn afhankelijk van hun werkgever en leven in angst dat ze hun baan kwijt raken.

2. Word financieel intelligent
Zijn rijke pa zag dat er maar één manier is om uit de Rat Race te komen; namelijk door je kennis op het gebied van financiën en investeren te vergroten. Hoe je om moet gaan met geld wordt niet geleerd op school, maar we kunnen niet zonder geld. Geld is nodig om te leven. Wanneer je wilt dat geld vóór je werkt in plaats van dat jij voor geld werkt, dan moet je je financiële intelligentie ontwikkelen (en dat vind ik natuurlijk een top-advies; dat snap je!).

3. Leer het verschil tussen activa en passiva en koop activa
Het probleem is, zegt Kiyosaki, dat mensen denken dat ze activa hebben (een huis) terwijl het eigenlijk passiva is (een hypotheekschuld). Activa genereren inkomen (denk aan dividend wat een aandeelhouder ontvangt en huur die een huizenbezitter van zijn huurders ontvangt), passiva generen uitgaven (de maandelijkse rentelasten op je hypotheek zijn hier het beste voorbeeld van). Kiyosaki heeft hier mooie plaatjes bij gemaakt die ik graag met je deel. Het eerste plaatje laat zien hoe de kasstroon van passiva verloopt, en het tweede plaatje hoe de kasstroom van activa verloopt. In het bovenste plaatje herken je de winst- en verliesrekening, en in het onderste de balans.

4. Angst is de primaire emotie als het op geld aankomt
“De meeste mensen hebben een baan omdat ze zich laten leiden door angst. Angst om de rekeningen niet te kunnen betalen, angst om ontslagen te worden, angst om niet genoeg geld te hebben. De meeste mensen worden een slaaf van geld, en worden dan boos op hun baas.” Volgens Kiyosaki is leren over geld en hoe geld werkt, de enige oplossing om de angst voor geld kwijt te raken.

5. Train je hersenen
Wanneer je zegt: ‘Dat kan ik me niet veroorloven’ dan stoppen je hersens met denken. Bij de vraag ‘Hoe kan ik me dat veroorloven?’ worden je hersenen aan het werk gezet. Kiyosaki’s rijke pa was fanatiek over het trainen van je hersenen. Vooral als het aankomt op vragen inzake geld en financiën. Te veel mensen worden juist lui als het gaat om financiële vragen. Ze zeggen: ‘Daar heb ik een boekhouder voor’ of ‘dat doet mijn man / vrouw’, of ‘Geld is niet belangrijk’. Het zijn allemaal luie reacties op essentiële vragen over geld.

Dit waren de 5 belangrijkste lessen die ik uit het boek van Kiyosaki haalde. Ik ben heel benieuwd naar wat jij er uit haalt. Welke lessen leerde jij waardoor je meer geld ging verdienen? Wil je ze hier met mij delen? Zelf ben ik momenteel druk bezig met financiele hersengymnastiek.

Bron van de samenvatting: Femke Hogema