Boek uit mijn boekenkast [2]

Filosofie voor Managers van A. Hoogendijk. De gebonden versie met omslag uit de reeks Business Bibliotheek.
Een boek over leiderschap, visieontwikkeling, werkmotivatie en loopbaanplanning. Het stond al een tijd in mijn boekenkast en vandaag in een gesprek met mijn oudste dochter kwam het tevoorschijn. Ze is aan het blokken voor haar Gymnasium examen. We kregen het over filosofie en wat ik daarover dan wel zoal in mijn boekenkast had staan.
Na 10 minuten struinen in de verschillende boekenkasten kwam ik met een respectabel stapeltje filosofie boeken naar beneden: Van Relativiteitstheorie door Einstein, Metafysica van Damocles,

In het woord vooraf lees ik dat filosofie een goed hulpmiddel kan zijn voor het verder ontplooien van de levenskunst.
Daarbinnen is het opvallend aldus de schrijver dat Arbeid een hoofdthema van deze levenskunst is. Bedrijfsvoering en leiderschap kunnen echter in 1 adem worden genoemd. Relaties komen niet in dit boek aan de orde. Filosofie helpt het denkproces. Gesprekken, dialogen, monologen zijn vormen waarin dat kan voorkomen, brieven, geschriften enz. kunnen helpen met het vastleggen van kennis en informatie. De praktijk van het schrijfproces beoefent de schrijver in het klooster. Meelezen is ook een functie in het resultaat van het boek, de zinnige opmerkingen zijn verwerkt in het manuscript. De wijzigingen zijn in deze tweede druk verwerkt en uitgegeven in 1992.

In de inleiding worden we getracteerd op een uitspraak van een engelse professor.
Managers hebben vaak de eigenschap om buiten hun werk een soort beschouwende structuur in hun leven te brengen […]
‘Laat bedrijven kansen voor hun mensen creeren om zich van tijd tot tijd te bezinnen.’ Prof. Warren Bennis.

 

 • leefregels en leefvormen verliezen hun kracht
 • het rationalisme het geloof in de almacht loopt ten einde
 • wetenschap wordt gepopilariseerd
 • de milieuproblematiek is een fikse confrontatie met waarden, (Noorden Duurzaam bezint zich op de relatie tussen mens en natuur, de leefbaarheid van de aarde is in het geding, dus het vooruitgangsdenken heeft een belangrijke deuk opgelopen
 • grenzen aan reguliere gezondheidszorg door grenzen aan de wetenschap
 • arbeidsethos maakt plaats voor levensplanning met autonoom gekozen normen en waarden
 • de kwaliteit van de arbeid gezien in het licht van de kwaliteit van het leven
 • werk moet nuttig zijn en zinvol
 • modern <—-> postmodern
 • folosoof Finkielkraut ‘ ondergang van het denken’ waarin hij beweert dat de cultuur en het denken in verval zijn geraakt;
 • ‘de wereld draait door’ : tja shakespeare en een popgroep worden op een lijn gesteld; Oppervlakkigheid is aan de macht; somber over de wereld van het relativisme waarin alles relatief is; iedereen is op zichzelf teruggeworpen wat betreft het samenstellen van waarden, normen en regels;
 • ‘een privatisering van zin- en waardevragen kan een gebrek aan visies betekenen, omdat niet iedereen denken leuk vindt of de benodigde vaardigheden beschikt

 


 

 • Filosofie (opvattingen, vaardigheden, ethiek, in bedrijf);
  • filosofie als zoektocht naar dwarsverbindingen en grondstructuren
  • filosofie als historische studie van grote denkers
  • filosofie die zich bezighoudt met meerdere wetenschappen (speculeren)
  • filosofie als toegepaste kritische analyse (
  • filosofie als denken ten behoeve van wijsheid (levenservaring, lichtheid, verwondering, twijfel, vooronderstellingen onderzoek)
   • filosoferen is vragen stellen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat niet, waar ben ik niet goed in? wat zou ik willen leren? waar ben ik feitelijk in terecht gekomen?
 • Arbeid
 • Arbeid en zin
 • Leiderschap
 • Denkvragen
 • Noten
  • JSC: open versus gesloten denksysteem (het scenario van bezinning …aangereikt, komt het wel eens voor dat je terug komt op je beslissing?) Bezinning is een filosofisch scenario….
  • Verantwoordelijkheidsbesef..kunnen genieten, alert op consequenties handelt men eerder toekomstbewust, kritische dialogen (blz 35);
  • Vroeger zingeving gekoppeld aan het geloof, nu verdwenen, tegenwoordig neemt de reclame dit over, overtuigingen die vanuit de reclame worden aangereikt; (interresante koppling ligt hier met het boek Invloed van Robert Cialdini, ik kon het niet lezen, het bandje werd steeds weer afgespeeld in mijn hoofd en heeft het stemmetje verwekt);
  • Reclame helpt mensen met het op orde brengen van hun prioriteiten …’Postmodernisme als uitdaging (Bulhof, Bulhof en v.d. Valk) pagina 11-13 JSC: door mij oppervlakkigheid versus diepgang genoemd.
   • Zeven standpunten van een postmoderne filosoof:
    • mensen filosoferen allang
    • mensen moeten zelf hun visie ontwikkelen
    • mensen kunnen daartoe worden uitgedaagd
    • mensen kunnen daartoe instrumenten krijgen
    • mensen kunnen met elkaar hun visies uitwisselen
    • mensen kunnen elkaar daarover kritische vragen stellen
    • mensen stellen op basis van redelijke argumenten hun visies bij
   • Dialogen starten door vragen te stellen die de ander uitdagingen vormen
   • -de intersubjectieve toets heeft niet mogen plaatsvinden
   • ‘wie zijn eigen bestaansvisie kan ontwikkelen, zal ook eerder in staat zijn de visies van anderen aan te horen zonder zich daardoor bedreigd te voelen
   • Jeanet =Moderne tijd versus Jan=Postmoderne tijd

Tot zover dit tweede boek uit mijn boekenkast besproken.
[jsc/150428]

Meer boeken die bij dit genre horen:
https://www.managementboek.nl/boek/9789077881309/wie-is-hier-nu-eigenlijk-de-baas-ben-kuiken
https://books.google.nl/books?id=Ihs9Dve6KsgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=filosofie+voor+managers+samenvatting&source=bl&ots=5PNbCGg_Qz&sig=cI_HsuHSunMz7tnRTOeU6vLBfa8&hl=nl&sa=X&ei=dcs_VYD5KovYU_DzgIAB&ved=0CCYQ6AEwATgU#v=onepage&q=filosofie%20voor%20managers%20samenvatting&f=false